В странах капитализма — Бесправие труда! В стране социализма- Право на труд! Советский плакат

1 / 1