Лоренс Стивен Лоури. Индустриальная панорама. 1953

1 / 1