Франц фон Ленбах. Портрет Отто фон Бисмарка. 1870

21 / 31