Учения по ликвидации разлива нефтепродуктов на Неве

Юлия Карнаева © ИА REGNUM
4 / 20