Вручение кортика и погон

Светлана Иванова © ИА REGNUM
5 / 18