Корабли плывут мимо острова Буяна

Цитата из м/ф «Сказка о царе Салтане». реж. Иван Иванов-Вано, Лев Мильчин. 1984. СССР
1 / 11