Эквадор - акция протеста против налога на наследство.

Иллюстрация: eslibertad.org
1 / 1